Moduł zasilacza buforowego PSR

Moduł PSR przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%).
– pozwala na niezależne zasilanie dwóch grup odbiorników poprzez zabezpieczone wyjścia 1 (1A max.) oraz 2 (0,3A max.),
– dedykowany do zasilania modułów MGSM xxx ( np. MGSM 3.0E),
– zasilanie elementów systemów alarmowych, kontroli dostępu itp
Moduł PSR/PSR-RF powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych,
o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z
zakresu -10°C do +45°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się
następującymi kryteriami:
– zasięg sterownika radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%,
cegła/ ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%)
– dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania ~230V/AC
– dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu,
– zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania
230V/AC – budynków, nadajników radiowych, itp.).
PSR/PSR-RF przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora ,
posiadającego odpowiednie ( wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i
uprawnienia do przyłączania ( ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje
niskonapięciowe.
Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. W czasie
normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I1,
I2 oraz prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć IAKU.
Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania,
dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy
także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego
(najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce
bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących
norm i przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *