Centrala PCR6 i PCR6-RF

Centrala PCR6 i PCR6-RF powiadomienie GSM jest nowoczesną mikroprocesorowa konstrukcją, w której połączono profesjonalne rozwiązania z szybka i prostą konfiguracja oraz łatwą obsługą. Przeznaczona jest dla małych systemów alarmowych, instalowanych w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych, sklepach,biurach i warsztatach. Centrala współpracuje z wszystkimi typami czujek (NC) i urządzeń sygnalizacji alarmu 12V/DC (sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne, moduły GSM).
Centrala PCR wyposażona jest w cztery wejścia do podłączenia czujek NC, w tym I1 jako opóźnione a I2 (funkcja) opóźnione wewnętrznie z regulowanym czasem opóźnienia alarmu oraz jedno wejście do kontroli czuwania centrali ARM (sterowanie impulsowe – styk monostabilny np. wyjście czasowe 5s, przycisk dzwonkowy lub sterowanie zmianą stanu – styk bistabilny np. przełącznik, stacyjka).
Jedno wejście czuwające 24h TAMP do podłączenia obwodu antysabotażowego sygnalizatorów lub przycisku antynapadowego.
Konfiguracja pracy wejść 2EOL/NC (1,1kΩ/2,2kΩ) z sygnalizacją sabotażu lub NC sygnalizacja naruszonego wejścia po czasie na wyjście z możliwością zdalnego zablokowania wejścia (PCR-RF).Automatyczne blokowanie po trzech alarmach wejść I1-I4 w czuwaniu (ograniczenie alarmów w przypadku uszkodzenia czujki).
Trzy wyjścia do podłączenia sygnalizatorów: O1, O2 – regulowany czas alarmu, O3- alarm
do skasowania lub wyłączenia czuwania niezależne zabezpieczenie przeciwzwarciowe z kontrolą bezpieczników: O1, O2, AUX kontrola obecności podłączenia sygnalizatora (obciążenia) dla wyjścia O1 ( 2,2kΩ). Optyczna sygnalizacja stanu wyjść O1-O3.Centrala posiada również trzy wyjścia OC sygnalizacji stanu centrali O4- stan zasilania AC lub czas na wyj./wej. O5- stan awarii, O6- stan czuwania centrali.
Wyjście zasilania AUX słóży do zasilania czujek oraz inych urządzeń.
Do konfiguracji Centrali słóżą:
– potencjometry P1-P4: czasy dla wejść I1, I2 oraz wyjść O1, O2
– przełącznik SW1: tryb i funkcje wejść oraz alternatywne funkcje wyjść:
– procedura programowania (przycisk PR): programowanie pilotów (PCR-RF) oraz funkcje
dodatkowe
Sterowanie centralą może odbywać się na dwa sposoby :
– zdalnie poprzez piloty radiowe (PCR6-RF): załącz/wyłącz czuwanie, kasowanie alarmu,
blokowanie naruszonych wejść (kodowana transmisja, odbiornik superheterodynowy)
– zdalnie poprzez wejście ARM (PCR6-RFR, PCR6): załącz/wyłącz czuwanie, kasowanie alarmu
(programowany tryb sterowania: impulsem (monostabilne) lub zmianą stanu wejścia
(bistabilne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *