MGSM-5.0 MODUŁ POWIADOMIENIA i STEROWANIA GSM Z SYMULACJĄ LINII TELEFONICZNEJ (PSTN)

Moduł Ropam Mgsm 5.0Nowoczesny nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych – powiadomienie GSM. Moduł posiada wyjście RING-TIP, symulacji linii telefonicznej PSTN. Dedykowany jest do zastosowań w systemach SSWiN, KD przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M.Innowacyjne rozwiązania w module MGSM 5.0-PS pozwalaja na przesyłanie dowolnego komunikatu SMS, VOICE, SMS+VOICE z poszczególnych wejść modułu. Sterowanie wyjściami modułu może odbywac się poprzez SMS ( o dowolnej treści), DTMF (w trybie połączenia głosowego) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów. Ponadto cztery funckje logiczne pomiędzy I/O , O/O oraz zdarzenia w systemie pozwalają na tworzenie warunkowego sterowania w zależności od stanu systemu. MGSM 5.0 w komplecie z VSR-2 dodatkowo posiada menu głosowe („follow me”), które ułatwia nawigacje i korzystnie z funkcji modułu (potwierdzanie sterowania, sygnalizacja stanu, awarii).

Moduł MGSM 5.0/ MGSM 5.0-PS powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +45°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami: – zasięg sieci GSM (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu), dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych/wyzwalających (np. centrali alarmowej), dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania moduł MGSM 5.0 wymaga zasilania napięciem DC stabilizowanym z zakresu:
10V-14V/1A (min), zalecane jest wykorzystywanie zasilaczy buforowych 13,8Vdc (np. dedykowanego PSR lub PSR-RF), moduł MGSM 5.0-PS wymaga zasilania napięciem AC z zakresu: 17V-20V/30VA (min), zalecane jest wykorzystywanie dedykowanych obudów O-R2, O-R3, O-RH lub napięciem DC z zakresu 20V-30V/1A min (np. zasilacze 24V DC) – dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu, – zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230Vac – budynków, nadajników radiowych, itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *