Syntezer VSR-2 Ropam

vsrsSyntezer VSR-2 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z modułami MGSM 4.0 MGSM 4.0-PS, MGSM 5.0.Pozwala na zapamiętanie szesnastu komunikatów słownych o czasie trwania: komunikaty od 0 do 7 po szesnaście sekund każdy a komunikaty od 8 do F po osiem sekund każdy. Komunikaty te wykorzystywane są przez moduł GSM podczas
realizacji telefonicznego powiadamiania o alarmie, sabotażu(wyzwolenia wejścia). Syntezer posiada unikalne funkcje:
sumowania kilku komunikatów w jedną treść (maksymalnie pięciu z poleceniem ‚m’ włącznie) oraz możliwość podsłuchu
obiektu poprzez wejście AUDIO-IN. W trybie sumowania komunikatów będą one odtwarzane w kolejności wpisu w
zakładce VSR (program PARTNER GSM). Wpisanie polecenia podsłuchu (m) przerywa sumowanie i przełącza się na sygnał
z modułu audio. Syntezer VSR-2 współpracuje tak ze z modułami serii MGSM 2.0/3.0 oraz urządzeniami firmy „SATEL” (ze złączem syntezera mowy SM2). Trzy wejścia I1, I2, I3 pozwalają na odtworzenie trzech różnych komunikatów w zależności od
zaadresowanego wejścia lub sumowania komunikatów (od 0 do 4) co pozwala na stworzenie kilku kombinacji
komunikatów powiadomienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *