Centrale Alarmowe

Oferta firmy ROPAM w zakresie systemów alarmowych obejmuje niezawodne centrale alarmowe w dwóch seriach rozwiązań: Ropam Optima oraz Ropam Neo. Obie serie central alarmowych  z powodzeniem służą do budowy profesjonalnych systemów alarmowych z powiadomieniem GSM oraz funkcjonalnością automatyki budynkowej, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Rozwiązania oparte o komunikację GSM marki ROPAM cieszą się zaufaniem projektantów, integratorów oraz instalatorów systemów alarmowych, inteligentnych budynków i automatyki przemysłowej.

Centrale Alarmowe Ropam Neo

Grupa rozwiązań sygnowanych symbolem Neo to profesjonalne centrale alarmowe ze zintegrowanym systemem komunikacji GSM – stanowią doskonałą integrację pomiędzy domowym systemem alarmowym i domowym systemem automatyki i kontroli budynku. Wbudowany moduł komunikacji GSM zapewnia możliwość zdalnego odbierania komunikatów sygnalizacji oraz wysyłanie komend do centrali celem realizacji zdalnego sterowania systemem sygnalizacji włamań oraz stanami urządzeń w ramach automatyki posesji, budynku i pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI CENTRAL ROPAM NEOGSM:

System NeoGSM to zmodernizowana wersje centrali NEO, nowe zasoby i funkcje (#):

 • # wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING): raportowanie stanu na wyjsciu i zapis w pamieci zdarzen,
  # LogicProcessor: zaawansowane funkcje logiczne pozwalajace na tworzenie automatyki domowej, przekazników czasowych, schodowych na wolnych zasobach systemu,
  # obsługa DTMF sterowanie wyjsciami O1-O8, sterowanie czuwaniem (pełnym), kończenie powiadomienia VOICE, otwieranie ‚RYGLA’ w module VAR-1,
  # wejscie FAC (tylko NeoGSM) do kontroli napiecia AC zasilania podstawowego np. centrali, kontrolera, zasilacza DC,
  # monitoring GPRS: współpraca ze stacja Kronos NET (sterownik RopamDirect) – szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE,\
 • wbudowany modem GSM/DCS/EGSM bez SIMLOCK-a
  konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-3, stopień 2 (pełny komplet)
  modułowa i skalowalna centrala alarmowa z funkcjami automatyki domowej
  jedna strefa główna oraz strefa wewnętrzna NOC
  elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, RopamDroid, piloty radiowe ( RF-4/4C), wejście centrali
  obsługa aplikacji RopamDroid do sterowania z telefonu opartego o system Android (komunikacja SMS),
  obsługa odbiornika radiowego RF-4 do sterowania czuwaniem i wyjściami (4) poprzez piloty radiowe,
  obsługa paneli dotykowych TPR-xx
  8 numerów telefonu, powiadomienie i sterowanie
  8-20 wejść, rozbudowa poprzez panele dotykowe oraz ekspande EXP-I8
  konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO
  AI wejście analogowe 0-10V ze skalowaniem do wartości fizycznej (np. temp=°C, RH=%, p=kPa)
  współpraca z modułem 8 wejść EXP-I8
  8-14 sterowanych wyjść poprzez stan systemu, SMS, CLIP, panele dotykowe (automatyka domowa)
  O1 i O2 wyjścia 12VDC/1A z zabezpieczeniem zwarciowym, przeciążeniowym, temperaturowy i kontrolą obciążenia,
  O3-O8 wyjścia OC 100mA.
  AUX i KB wyjścia zasilania 12V/1A z pełnym, elektronicznym zabezpieczeniem,
  transmisja z wejść SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL
  transmisja SMS/VOICE/CLIP przy zmianie stanu wyjść,
  KeyGSM: funkcja sterowania wyjściami poprzez identyfikację numeru telefonu (CallerID tzw, CLIP)
  dowolne SMS-y i komunikaty VOICE (VSR-2) przy zdarzeniach w systemie: wejścia, wyjścia, temp.
  transmisja MMS/E-MAIL ze zdjęciami z kamer CCTV, wideodomofonów; wideo weryfikacja zdarzeń, funkcja fotopułapki
  integracja audio z wideodomofonami
  integracja audio z domofonami i interkomami
  dwukierunkowy system audio, podsłuch obiektu
  TermostatGSM, LoggerTemp pomiar i rejestracja temperatury z dwóch czujników TSR-1, dwa niezależne termostaty na 4 wyjściach
  zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym
  4 timery 24h do sterowania czuwaniem i wyjściami
  funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS
  optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
  pamięć zdarzeń; 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
  funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
  obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid)
  TerminalSMS: funkcja transmisji SMS poprzez port RS232TTL z urządzeń DTE (PLC, kontrolery itp.) bez komend #AT, kody ASCI, NEO pracuje jak modem, terminal GSM (DCE), wyzwalanie funkcji: wejście I8
  blokowa konstrukcja z niezależną kontrolą poszczególnych bloków funkcyjnych: zasilanie, modem GSM, mikrokontroler,
  zasilanie NeoGSM: 12V/DC z kontrola napięcia DC (<11V), zalecane zastosowanie nadzorowanego zasilacza, PSR-ECO, PSR (zasilacz) lub PSR-RF (zasilacz + piloty),.
  możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; akumulator, baterie słoneczne, turbiny wiatrowe.

Centrale Alarmowe Ropam Optima

Grupa central sygnowanych symbolem Ropam Optima to odpowiednie narzędzie do realizacji zadań jakie stawiamy przed skutecznym systemem alarmowym, umożliwia integracje elektronicznych systemów sygnalizacji włamania i automatykę budynkową z wykorzystaniem technologii SmartPLC. Wbudowany komunikator GSM pozwala na zdalną kontrole i sterowanie systemem. Dzięki modułowej konstrukcji system może być rozbudowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkownika.

Właściwości CENTRAL ROPAM OPTIMA

– 4 strefy z dwoma typami czuwania ( pełne, nocne),
– wejścia (BI): 8-40 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wejść (EXP-I8, EXP-I8-RN) oraz panele dotykowe TPR-xx (konfiguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO),
– wyjścia (BO): 8-32 przewodowe, rozbudowa poprzez ekspandery wyjść
– wyjścia: O1, O2 wyjścia 12VDC/1A z zabezpieczeniem zwarciowym, przeciążeniowym, temperaturowym i kontrolą obciążenia,
– wyjścia: O3-O8 wyjścia tranzystorowe OC 100mA,
– dodatkowe lokalne wyjście przekaźnikowe w każdym panelu dotykowym,
– użytkownicy: 32 kody (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 adresów e-mail,
– obsługa do czterech paneli dotykowych; wersja natynkowa TRP-1-O, TPR-2W-O, TPR-2B-O i podtynkowa TPR-1F-O,,
– elastyczna kontrola czuwania: panele dotykowe, SMS, wejście systemu, piloty radiowe, Aero ( RF-4 maksymalnie 42 piloty)
– współpraca z bezprzewodowym systemem Aero: obsługa do 16 urządzeń Aero (maksymalna ilość wejść: BIx40+Aero lub BIx32+Aerox16),
– wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING): raportowanie stanu nawyjściu i zapis w pamięci zdarzeń,
– zegar RTC i kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługa serwera czasu NTP, aktualizacja czas zimowy/letni,
– 4 timery z wyborem trybu: roczny, miesięczny, tygodniowy, dzienny, stały, każdy timer posiada ustawienia 20 znaczników ON/OFF
– pamięć zdarzeń do 10 000,
– funkcja testu łączności: SMS, SMS STAN, CLIP, MMS, E-mail,
– optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
– funkcje ograniczenia kosztów i ilości transmisji
– obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid)
– rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,

Powiadomienie / Sterowanie

– SMS powiadomienie oraz sterowanie – niezależne komunikaty dla zdarzeń w systemie,
– VOICE/CLIP: niezależne połączenie głosowe dla zdarzeń w systemie z komunikatami głosowymi (syntezer mowy VSR-1, VSR-2, podsłuch AMR-1),
– MMS: transmisja MMS ze zdjęciami z kamer CCTV, wideodomofonów; wideo weryfikacja zdarzeń, funkcja foto-pułapki (FGR-4)
– E-MAIL: niezależne wiadomości e-mail dla zdarzeń w systemie, obsługa serwera SMTP (bez SSL/TSL),
– monitoring GPRS: współpraca ze stacją/serwerem Monitoring Software Ropam lub ze stacją Kronos NET (sterownik RopamDirect), szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca równoległa z trybem powiadomienia SMS/VOICE
– możliwość sterowania za pomocą aplikacji RopamDroid dla smatrfonów z systemem Android

Funkcje automatyki budynkowej:
– SmartPLC: maks. 8 modułów IOE-IQPLC/IO-IQPLC (gniazdo/włącznik elektryczny) wykorzystujących komunikacje po sieci energetycznej,
– obsługa do 4 czujników temperatury TSR-1, służących do kontroli i rejestracji temperatury oraz funkcji termostatu,
– kontrola wyjść (BO): SMS, DTMF, CLIP (KeyGSM), app/webserwer,
-TermostatGSM, LoggerTemp: pomiar i rejestracja temperatury z czterech czujników temp.
– wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych np. napięcie baterii , wilgotność [%RH], temperatura itd.
– integracja audio z wideodomofonami (VAR-1), domofonami i interkomami, podsłuch obiektu (AMR-1).

LogicProcessor:
– zaawansowane funkcje logiczne, funkcje arytmetyczne, liczniki, przekaźniki czasowe,
– do 20 niezależnych warunków logicznych, (bloki If…Then…Else),
– 20 przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,
– kreator logiki lub edytor skryptu (język skryptowy C), symulator: zadajnik i podgląd skryptu,