Technologia SMARTPLC

SmartPLC – pozwala na sterowanie i komunikację z urządzeniem przez domową instalację elektryczną 230 V. Technologia ta otwiera nowy rozdział w automatyce budynków i daje niedostępne dotychczas możliwości dla projektantów, architektów i instalatorów.

Utworzona w ten sposób magistrala pozwala w łatwy sposób sterować i kontrolować dedykowanymi produktami. Ponadto wykorzystanie technologii SmartPLC znacznie obniży koszty inwestycji i skróci czas potrzebny na wykonywane prace montażowe. Urządzenia oparte o protokół komunikacyjny SmartPLC idealne sprawdzają się jako automatyka budynkowa obiektów mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych.

Technologia SmartPLC znajduje zastosowanie w:
  • VoPL – systemie przesyłania dźwięku po linii zasilania 230V AC​
  • IQPLC – systemie automatyki budynkowej dedykowanym do integracji z systemem OptimaGSM
  • SimplePLC – systemie automatyki budynkowej dedykowanym do integracji poprzez moduły I/O
  • ​OneLinkPLC – systemie automatyki do realizacji sterowania punkt do punktu, poprzez instalację elektryczną
  • nowych urządzeniach – integracja z innymi systemami automatyki budynkowej np. bramkach SmartPLC-KNX